خانواده Grold (40 فونت پست هندسی) – 12 دلار


خانواده Grold (40 فونت پست هندسی) – 12 دلار


خانواده Grold (40 فونت پست هندسی) – 12 دلار


خانواده Grold (40 فونت پست هندسی) – 12 دلار

خانواده Grold (40 فونت پست هندسی) – 12 دلار

Grold یک تایپ فیس پس هندسی است که از 40 فونت مختلف در 10 وزن با گزینه های معمولی و باریک تشکیل شده است. این فونت بی‌نظیر و مدرن بدون تایپ، برای انواع برنامه‌های تایپوگرافی مانند سرفصل‌ها و متون کوچک مناسب است و حتی از چندین زبان پشتیبانی می‌کند.

نکات برجسته:

  • حروف بی‌نظیر پس از هندسی.
  • 40 فونت مختلف در یک خانواده.
  • 10 وزن مختلف – از نازک تا ExtraBold تا ExtraBlack.
  • گزینه های معمولی و باریک برای هر فونت.
  • برای برنامه های مختلف تایپوگرافی مانند سرفصل ها و متن های کوچک عالی است.