لاراول پر از سنگهای قیمتی پنهان ، ویژگی های بدون سند یا کمتر شناخته شده ، پارامترهای عملکرد و “هک” است. در حالی که آنها را در کار تیم خود پیدا کردم ، تصمیم گرفتم آنها را در یک کتاب الکترونیکی جمع آوری کنم.

ایده ساده است:

1. من در حال نوشتن این نکات در Google Document هستم.

2. من آن را به صورت PDF تشکیل داده و برای بارگیری به شما ارائه می دهم.

3. هر از چند گاهی نکات بیشتری را به Doc / PDF اضافه خواهم کرد ، به روزرسانی ها را از طریق ما دنبال کنید خبرنامه هفتگی.

خودشه. ساده. چیزی برای پرداخت نیست ، فقط نکات رایگان است. لذت بردن!

توسعه دهنده وب PHP با 15 سال تجربه ، 5 سال با لاراول. در حال حاضر تیم کوچکی از توسعه دهندگان را هدایت می کنیم و تولید کننده مدیر Laravel را توسعه می دهیم QuickAdminPanel و انتشار دوره های لاراول در قابل یادگیری.