عدد اول

عدد اول چیست؟ عددی که فقط بر خود و 1 بخش پذیر است (مثلاً 2 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11). در این آموزش ، ما نحوه یافتن اینکه آیا یک عدد اول است یا از PHP استفاده نمی کند را یاد می گیریم.

پست نحوه تشخیص اینکه آیا یک عدد اول است یا از PHP استفاده نمی کند appeared first on PHPGurukul.