دیگر هرگز واردکننده CSV ایجاد نکنید

صفحات گسترده کثیف ، قالب های رمزگذاری ، کاربران غیر فنی ، وارد کردن داده ها یک درد است! به همین دلیل ما Flatfile ، سیستم عامل پردازش داده را ایجاد کردیم. در عرض چند دقیقه با محصول شما ادغام می شود و بصورت شهودی کاربران را در اولین بار وارد کردن صحیح ترین صفحات گسترده به درستی راهنمایی می کند.

شروع کنید