این یک مشکل بسیار رایج برای توسعه دهندگان است. شما می توانید این مشکل را بدون حذف نصب XAMPP برطرف کنید.

فایل ibdata1 را حذف نکنید. در غیر این صورت پایگاه داده شما از بین می رود.

  1. ابتدا پشت پوشه پشتیبان MySQL را بردارید (xampp/mysql/backup).
  2. تغییر نام پوشه داده MySQL به data_old (xampp/mysql/data به xampp/mysql/data_old).
  3. اکنون یک داده MySQL جدید ایجاد کنید(xampp/mysql/data) پوشه.
  4. پس از آن تمام داده ها را از پوشه پشتیبان کپی کنید (xampp/mysql/backup) و در داده ها (xampp/mysql/data) پوشه.
  5. حالا تمام پوشه دیتابیس را از آن کپی کنید xampp/mysql/data_old و چسباندن در xampp/mysql/data پوشه .(به جز mysql، performance_schema، و phpmyadmin پوشه ها).
  6. کپی 🀄 xampp/mysql/data_old/ibdata1 چسباندن به xampp/mysql/data پوشه
  7. پس از این کار MySQL را از کنترل پنل XAMPP راه اندازی مجدد کنید.