نحو

این <body> عنصر معمولاً از <head> عنصر آنها “خواهر و برادر” هستند، و دو عنصر اصلی فرزند <html> عنصر

در اینجا نحو معمولی است:

1
<!DOCTYPE html>
2
<html>
3
 <head>
4
  <title>Page Title</title>
5
 </head>
6
 <body>
7
  <!-- Visible content goes here -->
8
 </body>
9
</html>

مثال

در اینجا نمونه ای از یک سند HTML ساده است که از آن استفاده می کند <body> عنصر برای تعریف محتوای اصلی صفحه:

1
<!DOCTYPE html>
2
<html>
3

4
 <head>
5
  <title>My Page</title>
6
 </head>
7

8
 <body>
9
  <header>
10
   <h1>Welcome to My Page</h1>
11
   <nav>
12
    <ul>
13
     <li>
14
      <a href="#">Home</a>
15
     </li>
16
     <li>
17
      <a href="#">About Us</a>
18
     </li>
19
     <li>
20
      <a href="#">Contact</a>
21
     </li>
22
    </ul>
23
   </nav>
24
  </header>
25
  <main>
26
   <h2>About Us</h2>
27
   <p>
28
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vel enim vel nisl scelerisque convallis. Sed vel tellus vitae est sagittis eleifend. Duis euismod malesuada arcu id blandit.
29
   </p>
30
   <h2>Contact Us</h2>
31
   <p>
32
    123 Example St<br />Theville, XX 12345<br />Phone: 555-555-5555<br />Email:
33
    example@example.com
34
   </p>
35
  </main>
36
  <footer>
37
   <p>&copy; 2023 Some Company. All rights reserved.</p>
38
  </footer>
39
 </body>
40

41
</html>

در این مثال، <body> برچسب حاوی سربرگ، محتوای اصلی و پاورقی صفحه است.

ویژگی های منسوخ شده

HTML <body> عنصر از نظر تاریخی دارای چندین ویژگی برای تعیین اطلاعات اضافی در مورد عنصر است.

این ویژگی ها به نفع سبک CSS منسوخ شده اند و دیگر نباید استفاده شوند.

 • bgcolor: رنگ پس زمینه صفحه را مشخص می کند.
 • text: رنگ متن پیش فرض را برای صفحه مشخص می کند.
 • link: رنگ پیوندهای بازدید نشده در صفحه را مشخص می کند.
 • vlink: رنگ لینک های بازدید شده در صفحه را مشخص می کند.
 • alink: رنگ لینک های فعال در صفحه را مشخص می کند.

محتوا

این <body> این عنصر می‌تواند حاوی طیف گسترده‌ای از محتوا، از جمله سرفصل‌ها، پاراگراف‌ها، فهرست‌ها، تصاویر، ویدئوها و موارد دیگر باشد. معمولاً برای تعریف محتوای اصلی یک صفحه وب استفاده می شود.

آیا میدانستید؟

بیشتر بدانید