هاور یک کنفرانس آنلاین است که منحصراً در CSS متمرکز است و مواردی را که برای ارتقا سطح باید بدانید را پوشش می دهد.

با کنفرانس Hui Jing Chen ، ارائه شده توسط Web Directions ، کنفرانسی است که شایسته CSS است.

23 و 30 آوریل آنلاین ، در یک منطقه زمانی مناسب برای شما.

هنگام ثبت نام با کد ، فقط 99 دلار ، 30٪ تخفیف پرداخت کنیدcssweekly