Patrick Brosset آخرین ویژگی های DevTools را در مرورگرها تجزیه می کند.

ادامه مطلب

کیلیان والخوف توضیح می‌دهد که چگونه دو انتخابگر را با هم مقایسه کنیم تا تصمیم بگیریم کدامیک دارای بالاترین ویژگی هستند.

ادامه مطلب

Amarachi Amaechi چندین ویژگی موجود در Media Queries سطح 4 را بررسی می کند و اجرای هر ویژگی را با استفاده از PostCSS نشان می دهد.

ادامه مطلب

Manuel Matuzovic توضیح می‌دهد که چگونه می‌توانید ویژگی انتخابگر را با استفاده از شبه کلاس :where() کاهش دهید.

ادامه مطلب

راهنمایی کلی در مورد نحوه طراحی سرویس‌های در دسترس‌تر که بهترین شیوه‌های طراحی را برای کاربران از حوزه‌های زیر پوشش می‌دهد: کم‌بینا، ناشنوایان و کم‌شنوایان، نارساخوانی، ناتوانی‌های حرکتی، کاربران در طیف اوتیسم، و کاربران صفحه‌خوان.

ادامه مطلب