دسته: آموزش php

جی کوئری وابسته به لیست DropDown – ایالات و مناطق با استفاده از PHP-PDO

در این آموزش ، ما می خواهیم یاد بگیریم که چگونه گزینه لیست کشویی منطقه را بر اساس نام دولت انتخاب شده با استفاده از PHP-PDO تغییر دهیم. در این مثال ، ما دو لیست کشویی برای لیست ایالات و نواحی داریم. با تغییر مقادیر کشویی حالت ها...

ادامه مطلب
Loading