نحوه رزرو رشته با استفاده از PHP

در این آموزش ، نحوه معکوس کردن یک رشته با استفاده از PHP را یاد می گیریم. ابتدا یک فرم HTML برای رشته ورودی ایجاد می کنیم. فرم HTML PHP منطق برای معکوس کردن یک رشته در اینجا کد کامل است

پست چگونه می توان یک رشته را با استفاده از PHP معکوس کرد appeared first on PHPGurukul.