شماره آرمسترانگ در php

یک عدد سه رقمی آرمسترانگ یک عدد صحیح است به طوری که مجموع مکعب های ارقام آن برابر با خود عدد است. به عنوان مثال ، 371 یک عدد آرمسترانگ است زیرا 3 ** 3 + 7 ** 3 + 1 ** 3 = 371.

The post نحوه یافتن اینکه آیا یک شماره آرمسترانگ از PHP استفاده می کند یا خیر appeared first on PHPGurukul.