نور پس زمینه - پلت فرم سیستم های طراحی مشترک برای تیم های فرانت اند

از کد گرفته تا اسناد و بسته‌های npm، نور پس‌زمینه ابزاری همه‌جانبه برای ساخت، ارسال و مقیاس‌بندی سیستم‌های طراحی عالی است. نور پس زمینه به توسعه دهندگان قدرت می دهد و در عین حال همکاری با طراحان، نویسندگان UX و صاحبان محصول را بهبود می بخشد.
اکنون، هر تیمی می تواند یک سیستم طراحی را بخرد!

سیستم طراحی خود را شروع کنید