مهارت Debugging CSS را فرا بگیرید

احمد شیدید کتاب الکترونیکی را پر از نکات و تکنیک هایی در مورد نحوه اشکال زدایی CSS نوشت که به شما کمک می کند تا زمان صرف اشکال زدایی و رفع اشکالات CSS را به میزان قابل توجهی کاهش دهید.

از کد کوپن استفاده کنید “cssweekly”هنگام پرداخت برای دریافت 15٪ تخفیف اضافی.

بیشتر بدانید