BlurHash یک نمایش فشرده از یک مکان نگهدار برای یک تصویر است.

بررسی کنید

یک چارچوب محبوب اول CSS ، Tailwind CSS ، به تازگی v2 را منتشر کرده است که دارای یک پالت رنگ کاملاً جدید ، پشتیبانی از حالت تاریک و موارد دیگر است.

بررسی کنید